O organizácii

SČK je neštátny právny subjekt zriadený priamo zo Zákona. SČK je založený na dobrovoľnosti a nezištnej pomoci.