O organizácii

sme občianske združenie rodičov pri novovzniknutej materskej škole, ktorá funguje iba rok. Nakoľko chceme skvalitniť prostredie, v ktorom sú naše deti počas celého roku, chceme prostredníctvm brigády sa zamerať na úpravu školského dvora, nákup alebo výrobu nových preliezačiek na školský dvor.