O organizácii

Občianske združenie Nový dvor je umelecko-remeselná vzdelávacia spoločnosť a tým sa stáva otvorenou platformou pre súčasnú remeselnú činnosť, umelecké remeslo a umenie v kontexte možných permakultúrnych celkov. Našim hlavným zámerom je prepájať tieto oblasti s reálnym životom, podieľať sa na vytváraní permakultúrnych celkov v súčasnej spoločnosti s konečným cieľom vplývať na zvyšovanie kvality a bohatosti života. Veríme, že priamou účasťou na takto zameraných aktivitách vznikajú predpoklady na správne pochopenie podstaty vzniku predmetov, javov a vzťahov v súvislostiach s prírodou, históriou a kultúrou a že tým dospievame k väčšej starostlivosti a zodpovednosti. vízie a ciele - uchovanie tradičných hodnôt v kompaktnom historickom celku uličky „Šurda“ v Brhlovciach ( architektúra, remeslá, životný štýl) - dôsledná odborná rekonštrukcia historických skalných obydlí ( dohľad ministerstva kultúry SR- KPÚ) - vytváranie dielní s remeselnou, umelecko-remeselnou a umeleckou produkciou aj pre uplatnenie hendikepovaných ľudí (reštaurovanie, opravy, brašnárstvo, obuvníctvo, krajčírstvo, kováčstvo, keramika, vitráž...) - organizovanie vzdelávania v menovaných oblastiach -vytvorenie úžitkového hospodárstva, založeného na ekologických princípoch.