O organizácii

Materské centrum Dupajda je v Nižnej na Orave 7 rok. Robíme pravidelné aktivity a akcie pre deti, mladých aj rodičov.