O organizácii

Centrum sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste poskytuje komplexné sociálne služby pre deti a dospelých s ťažkým zdravotným znevýhodnením prostredníctvom dennej a pobytovej formy. Naše zariadenie slúži našim príjmateľom sociálnej služby na poskytovanie pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, upratovanie, stravovanie, pranie. Klientom s ťažkým zdravotným znevýhodnením zabezpečujeme pracovnú terapiu, záujmovú činnosť, rehabilitáciu výchovu a vzdelávanie.