Centrum voľného času

Kontaktná osoba:
Marta Hanečáková
cvc@cvc.sk

Adresa:
Farbiarska 35 064 01 Stará Ľubovňa
Tel. č.:
0905217463
Web:

O organizácii

Výchovne vzdelávacia organizácia, pracujúca s deťmi a mládežou od 6 do 30 rokov. Prostredníctvom aktivít zabezpečujeme rozvoj činnosti deti a mládeže v oblasti kultúry, športu, ekológie, techniky. Rozvíjame dobrovoľníctvo na lolkálnej úrovni, zabezpečeujeme EDS, učíme mladých ľudí aktívne participovať na spoločenskom život na miestnej a medzinárodnej úrovni.