O organizácii

Občianske združenie KASPIAN sa venuje práci v nízkoprahových programoch pre deti a mládež v bratislavskej Petržalke. Vytvára priestor, kde môžu deti a mladí ľudia tráviť svoj voľný čas bez veľkých nárokov, registrácií, platieb a naviac s ponukou zaujímavých aktivít a sociálnych služieb. KASPIAN je najstarším nízkoprahovým programom pre deti a mládež na Slovensku a okrem priamej práce v klube a teréne ponúka aj vzdelávanie pre všetkých, ktorí chcú pracovať s deťmi a mladými podobným spôsobom. Naším cieľom je, aby sa deti a mladí ľudia v nízkoprahovom klube a terénnej sociálnej práci KASPIAN stali samostatnými, boli schopní zvládnuť a riešiť náročné situácie a svoj voľný čas trávili zmysluplne. Popri tom všetkom sa usilujeme o zvyšovanie povedomia o nízkoprahových programoch a vzdelávame ľudí, ktorých zaujíma práca s deťmi a mládežou, hýbu sa v neziskovom sektore a chcú v tejto oblasti rásť.