O organizácii

Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou je moderné školské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v čase mimo vyučovania.