CVČ Relax Handlová

Kontaktná osoba:
Mária Soláriková
cvcrelax@gmail.com

Adresa:
F. Nádaždyho 2 97251 Handlová
Tel. č.:
046/5475377
Web:

O organizácii

Sme školské zariadenie na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže. Okrem pravidelnej krúžkovej činnosti zabezpečujeme pre deti a mládež príležitostné aktivity a v čase prázdnin organizujeme prímestské tábory.