O organizácii

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, útulok 24 klientov + 16 útulok