O organizácii

Oblasti činnosti: bezdomovci medzinárodné organizácie podpora dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva prevencia a pomoc v prípade humanitárnych a prírodných katastrof sociálne služby vzdelávanie a výskum zdravie