O organizácii

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená samosprávnym krajom poskytujúca sociálne služby občanom so zdravotným postihnutím, deťom, mládeži, dospelým a seniorom