O organizácii

Predmet činnosti: Zariadenie pre seniorov - poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov celoročnou formou pobytu. Domov sociálnych služieb - poskytovanie sociálnej služby zdravotne postihnutým dospelým občanom s telesným a zmyslovým postihnutím.