Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica

Kontaktná osoba:
Veronika Kopúnková
senica@redcross.sk

Adresa:
Kalinčiakova 1396/46 Senica 90501
Tel. č.:
034/6515159, 034/6512316, 034/6512112
Web:

O organizácii

Oblasti činnosti: administratíva bezdomovci podpora dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva prevencia a pomoc v prípade humanitárnych a prírodných katastrof sociálne služby vzdelávanie a výskum zdravie