O organizácii

Jedného dňa som v TV pozeral TKN a napadlo ma, načo mám svoju kameru, keď ju nepoužívam a aj preto som začal natáčať. V škole SOU som spolupracoval s kamarátmi a založili sme „PolStudio“, pretože chceme aby všetci nepočujúci získavali informácie a aby sa rozvíjala kultúra nepočujúcich. O rok sme zmenili názov z „PolStudio“ na „DeafStudio“ a to najmä kvôli tomu, že na internete, majú niektoré spolky zo sveta rovnaké názvy „PolStudio“ a my nemáme dôvody nazývať náš spolok „PolStudio“. Takže sme sa rozhodli zmenili názov, ale ani to nebolo ľahké rozhodnutie a podarilo sa nám to vďaka podpore našich spolužiakov a kamarátov, ktorí podporovali nový názov „ DeafStudio“. „DeafStudio“ vyhovuje nepočujúcim svojim názvom. Toto slovo pochádza z anglického jazyka a v preklade znamená „Štúdio Nepočujúcich“.