O organizácii

OZ Hospic Harmoni vSlovenskom Novom Meste vznikol v roku 2003. Svoju činnosť začala v roku 2004 v odbornom zameraní hospicova-paliatívna starostlivosť. Slúži nevyliečiteľne chorým v terminálnom štádiu. Aktivity OZ sa zameriavajú na príncípe:-úcta k umierajúcemu ako jedinečnej bytosti vo všetkých dimenziách osobnosti, ktoré má vlastné priority, názory a vlastné požiadavky -akceptovanie názorov priorít a potrieb umierajúceho , rešpektovanie ľudskej dôstojnosti umierajúceho v každej situácii, dôsledná kontrola symptómov, zbavenie bolesti a ostatných nepríjemných príznakov chorôb,, -psychosociálna podpora, pochopenie, účasť a empatia vo vzťahu k umierajúcemu a jeho rodine, spolupráca členov týmu, ktorí poskytujú komplexnú a kontinálnu starostlivosť.