O organizácii

Občianske združenie Človek v ohrození je nezisková, mimovládna organizácia, založená na Slovensku v roku 1999. Poslaním organizácie je účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Vzdelávacími a osvetovými aktivitami na Slovensku sa snažíme prispieť k budovaniu otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti. Aktivity Človeka v ohrození možno rozdeliť do štyroch skupín: humanitárna pomoc, rozvojová spolupráca, globálne vzdelávanie na Slovensku, podpora ľudských práv, kde patrí aj Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet.