O organizácii

Realizujeme aktivity v oblasti: darcovstva krvi prvej pomoci sociálnej oblasti humanitárnej oblasti