O organizácii

Podpora rozvoja kreatívnych záujmov predovšetkým detí ohrozených chodobou.