O organizácii

Sme nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby; zabezpečujúca darcov krvi; výučbu poskytovania prvej pomoci; výučbu opatrovateľov a opatrovateliek; osobných asistentov ťažko chorých; varenie a donášku stravy do domácností klientov; pranie prádla v chránenej dielni; súťaže detí a študentov v poskytovaní prvej pomoci; zdravotnícke zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských akcií;