O organizácii

Oblasti činnosti: podpora dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva sociálne služby