O organizácii

Hlavné zameranie kone a iné zvieratá žijúce s nimi v pospolitosti