O organizácii

Občianske združenie Dobrovoľnícka skupina Vŕba pôsobí v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave od roku 2003. Venuje sa sprevádzaniu dospelých onkologicky chorých pacientov. Hlavným cieľom združenia je prispievať k zlepšeniu psychosociálnych podmienok chorých a zomierajúcich v nemocnici. Dobrovoľníci vykonávajú svoju činnosť raz do týždňa na pravidelnej báze, jednak na lôžkových oddeleniach a jednak v ambulantných čakárňach. Dobrovoľníci pre hospitalizovaných pacientov vykonávajú nasledujúce aktivity: sprevádzanie pacientov, vedenie tvorivých dielní a vedenie mobilnej knižnice. Dobrovoľníci pre ambulantných pacientov ponúkajú občerstvenie pacientom v čakárňach ústavu.