O organizácii

Stredoškolská študentská únia Slovenska (ŠUSka) je občianske združenie (o.z.), ktoré združuje študentov a študentky zo študentských samospráv na stredných školách na Slovensku. Cieľom ŠUSky je zapojiť stredoškolských študentov a študentky do rozhodovacieho procesu ich vlastného vzdelávania, umožniť im zorganizovanie ich vlastných nápadov, podporovať ich všestranný rozvoj organizovaním rôznych aktivít a v neposlednom rade pôsobiť ako ochranca a tlmočník ich práv a záujmov. Aktívne spolupracujeme s MŠ SR, Iuventou a neziskovými organizáciami so zameraním na školstvo. Sme jediná slovenská organizácia so stálym členstvom v OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions) v Brusseli. Sídlo máme v Žiline, pobočku v Bratislave.