O organizácii

V našom občianskom združení Strom života sa od svojho vzniku v roku 1979 usilujeme o zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska pre budúce generácie. Ich záchranu a obnovu realizujeme formou dobrovoľníckej práce. V súčasnosti Strom života dlhodobo spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti systematickej a pravidelnej činnosti s mládežou. V rámci tejto spolupráce vytvárame vzdelávacie materiály a metodiky zamerané na tému environmentálnej výchovy, najmä pre základné školy. V súvislosti s týmto máme vytvorenú sieť partnerských škôl po celom Slovensku. V rokou 2012 bolo do činnosti organizácie zapojených viac ako 3700 detí. Súčasťou programu Stromu života je aj 10 pravidelných súťaží pre deti. Pre učiteľov organizuje rôzne semináre a v roku 2012 aj výročnú envirokonferenciu.