O organizácii

DSS Libertas je zriadený BBSK ako rozpopčtová org. s vlasnou právnou subjektivitou od 01.05.2011. Vznikol zlúčením 3 samostatných ZSS, ktoré pred tým existovali ako 3 samostatné zariadenia. Poskytuje viac druhov soc.služieb: zariadenie pre seniorov ( 150 klientov), domov soc.služieb ( 218 klientov) a zariadenie podporovaného bývania ( 8 klientov). Všetky 3 strediská sa nachádzajú v Lučenci.