O organizácii

... ŠŤASTIE SI TY ... takto sa zvykneme prihovárať hlavne tým, ktorí už stratili dôveru v seba samých. Ak nás o túto dôveru pripravilo psychické ochorenie a pobyt v psychiatrickom zariadení, je to dvojnásobne potrebné. Lebo... každý z nás je pre niekoho celým svetom, vesmírom. A preto: ŠŤASTIE SI TY!