O organizácii

Občianske združenie EDUPLEX vzniklo v januári 2011 na základe iniciatívy skupiny ľudí, ktorých zámerom je príprava a realizácia rôznych foriem projektov napomáhajúcich lepšej orientácii detí vo svete profesií.