O organizácii

Projekt sa zaoberá premieňaním nelegálnych skládok na úsmevy. A to hlavne prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá umožňuje lokalizáciu a nahlasovanie, aktualizovanie stavu a sledovanie progresu nelegálnych skládok kdekoľvek na svete za menej ako minútu.