O organizácii

Občianske združenie Familiaris chce pomôcť rodinám v našom meste najmä poskytovaním: 1.Odborných informácií o tradičnej rodine; 2.Spirituality rodine a jej členom; 3.Psychologickej podpory a prevencie jej členom; 4.Pomoci a podpory rodine, ktorá sa ocitla v kríze; Chceme, aby hlas nášho združenia zaznieval pri dôležitých rozhodnutiach akými sú sociálne služby, životné prostredie, školstvo, ekonomika a bezpečnosť v meste Svit. Budeme sa usilovať o spoluprácu s európskymi občianskymi združeniami napr. v Poľsku, Čechách, v Taliansku a to najmä participáciou na projektoch zdôrazňujúcich potrebu výchovy, vzdelávania a sanácie rodiny i jej členov.