O organizácii

Združenie Femina a spol vzniklo v roku 2006 s cieľom približovať verejnosti významné osobnosti kultúrno-spoločenského života regiónu, oživovať kultúrne tradície a zveľaďovať skoro zabudnutú dedinku Srňacie. Úlohou Združenia Femina a spol. je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti kultúry, histórie a ľudových tradícií na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni. Ďalším účelom tejto organizácie je organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí za účelom poskytnutia priestoru na prezentáciu novým talentom vo všetkých odvetviach záujmovo - umeleckej činnosti (súťaže, prehliadky, festivaly, výstavy). Združenie vyvíja aktivity na zachovanie, ochranu a obnovu kultúrnych pamiatok v regióne. Združenie Femina a spol. založili členovia rovnomenného divadla Femina, ktoré sa na divadelných doskách pohybuje už niekoľko desaťročí. Taktiež sa k ním pripojili ľudia, ktorým nie je ľahostajný kultúrny život v Dolnom Kubíne a hlavne v jeho prímestskej časti Srňacie.