Fórum kresťanských inštitúcií

Kontaktná osoba:
Monika Hricáková
hricakova@fki.sk

Adresa:
Gorkého 15 81101 Bratislava
Tel. č.:

Web:

O organizácii

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) je platforma spolupráce a nositeľom impulzov v občianskej spoločnosti, v treťom sektore, politike, médiách, v kultúre, vede, vzdelávaní i v cirkvi. Ako neformálna platforma fungujeme od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združujeme 40 inštitúcií a spolupracujeme s vyše 50 inštitúciami.