O organizácii

Združenie Sofia Bratislava (ZSBA) je občianskym združením, ktoré sa zaoberá všestrannou pomocou ľuďom so skúsenosťou s duševným ochorením. Spájame členov od 15 rokov. Organizujeme svojpomocne výlety do prírody, opekačky, návštevy divadelných predstavení a športové podujatia.