O organizácii

Združenie samospráv handlovskej doliny,ktorých hlavným cieľom je podpora rozvoja obcí ako i regiónu, zachovanie kultúrnej identity,rozvoj cestovného ruchu ako aj činnosti v sociálnej oblasti.