O organizácii

Poslaním Ulity je zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí žijúcich v mestských komunitách. Hlavnou činnosťou je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany. Program ponúka poradenské, voľnočasové a vzdelávacie aktivity s cieľom rozvíjať zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb pre deti a mladých ľudí a predchádzať náročným životným situáciám.