O organizácii

OZ Venuše bolo zaregistrované na MV SR v roku 2004. Založili ho ženy – onkologické pacientky a sympatizantky, ktoré majú skúsenosť s onkologickým ochorením v rodine. Na základe vlastných skúseností vedia, že onkologické ochorenie a jeho liečba je veľkou záťažou na psychiku pacienta a celý organizmus. Preto si vyžaduje osobitý prístup k pacientovi: pri oznámení diagnózy v priebehu liečby po ukončení liečby