V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Kontaktná osoba:
Branislav Kožuch
office@ozviac.sk

Adresa:
Ústie nad Priehradou 41 028 01 Trstená
Tel. č.:
0948 84 99 22
Web:

O organizácii

NAŠA MISIA Podporovať mladého človeka v osobnom zápase o podobu jeho povolania byť človekom AKO? Naplno rozvinúť potenciál ich osobných zručností na samostatné, solidárne, zodpovedné a angažované osobnosti, a to cez vytváranie optimálneho a podnetného prostredia pre ich sebarealizáciu, napĺňanie ich potrieb a osobnostný rozvoj. PREČO? Lebo roky dospievania nie sú istým druhom dovolenky od zodpovednosti, ale sú prvou konkrétnou odpoveďou na volanie do nových nepreskúmaných arén života, či túžbu rozprestrieť krídla a letieť vysoko. Naša podpora mladým pri budovaní ich vlastnej budúcnosti je postavená na štyroch základných pilieroch: V – vero = pravda – prináša slobodu I – ispiratione = inšpirácia – dáva slobode Ducha A – adrenalina = adrenalín – dvíha slobodu z komfortu C – communita = spoločenstvo – overuje pravosť slobody