O organizácii

Vytvárame priestor pre profesijný rast talentovaných žiakov vo vede. Ponúkame im možnosť zapojiť sa do kvalitných výskumných projektov z rôznych oblastí, stáže v špecializovaných laboratóriách, pomoc s prípravou na súťaže, letné školy a mnoho iného. Pre viac info: http://vedapremladych.sk/