Vedecká hračka

Kontaktná osoba:
Beata Puobišová
vedhra@pobox.sk

Adresa:
Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica Korešpondenčná adresa: Kalinčiakova 5, 974 05 B.Bystrica
Tel. č.:
0903549243
Web:

O organizácii

Cieľom obč. združenia je rozvíjať voľnočasové záujmové technické a výtvarné aktivity, najmä detí a mládeže, ktoré smerujú k navrhovaniu, vývoju, výrobe a propagácii vedeckých hračiek a hier s dôrazom na ich využitie vo vzdelávaní. Nosné aktivity: 1. Medzinárodná súťaž Scientific Toy 2. Účasť na súťažiach a prehliadkach vedecko-technických prác detí a študentov 3. Interaktívne výstavy (stála a putovné) a show vedeckých hračiek