O organizácii

Registrovaní sme od r. 2003 za účelom šírenia informácií v oblasti zdravia, fungovania rodiny, komunity a životného prostredia. Budovanie biozáhrady.