O organizácii

VČELÍ DOM je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora alternatívneho vzdelávania, aktívnej občianskej spoločnosti a partnerskej spolupráce v neziskovom sektore na Slovensku i v medzinárodnom prostredí. Je partnerom medzinárodného vzdelávacieho projektu na upevňovanie spolupráce medzi Slovenskom, Rakúskom a krajinami Balkánu, na Slovensku rozvíja projekty zamerané na vzdelávanie lídrov neziskového sektora, na pomoc nezamestnaným v rôznych regiónoch Slovenska a znevýhodnených menšín.