O organizácii

Naše združenie bolo založené pred 11 rokmi, s cieľom venovať sa deťom a mladým ľuďom. Tento cieľ sa snažíme plniť aj v súčastnosti. Oproti iným rokom máme menej aktivít a to z dôvodu, že veľa našich členov odišlo študovať do škôl do iných miest.