Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Kontaktná osoba:
Mária Janusová
media@zksm.sk

Adresa:
Brezová 18/5 05201 Spišská Nová Ves
Tel. č.:
0917350164
Web:

O organizácii

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) je občianskym združením, ktoré má bohatú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranou na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí, neformálne vzdelávanie a duchovnú formáciu.

Stabilné a efektívne fungovanie podujatí, ako i činnosti združenia sa ZKSM snaží zabezpečovať hlavne prostredníctvom dobrovoľníckej práce mladých ľudí, ktorí túto činnosť vykonávajú v rámci svojho voľného času, bez nároku na finančnú odmenu.