O organizácii

ZZR podporuje svojimi službami zdravé fungovanie rodiny, zlepšenie spoločnenského postavenia členov rodín, najmä tých, ktorí sa dostávajú do izolácie (matky na materskej dovolenke, týrané ženy a deti, telesne postihnutí, starí rodičia. Prevádzkujeme Denný stacionár pre dôchodcov s Alzheimerovou chorobou, Azylový dom Tamara ako útulok a núdzové bývanie pre týrané ženy a matky s deťmi v núdzi, Trnavské materské centrum. Uvítali by sme občasnú dobrovoľnícku pomoc v Azylovom dome Tamara - psycholocickú pomoc pre klietky, aktivity s deťmi v azylovom dome, taktiež v Dennom stacionári pre dôchodcov - pomoc pri kreatívnych a iných aktivitách so seniormi.