O organizácii

Arcidiecézna charita Košice je jedným z najväčších poskytovateľov sociálnych a charitných služieb na východnom Slovensku. Prevádzkujeme 20 zariadení a ročne pomôžeme 3000 ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich názory, rasu, vierovyznanie, či politické zmýšľanie.