O organizácii

Základným heslom Bieleho tímu je "FUNRAISING" - chuť baviť sa a zároveň šíriť kresťanskodemokratické hodnoty v politike aj mimo nej. Tiež máme chuť pomáhať a žiť kresťanskodemokratické hodnoty tak, že pôjdu príkladom - v tom ako urobiť niečo hodnotne pre našu krajinu a okolie zadarmo. Biely tím je otvorená skupina dobrovoľníkov, ktorí s KDH zdieľajú spoločné hodnoty a chcú pri ich šírení podať pomocnú ruku. Záleží im na tom, v akom prostredí žijú a namiesto pasívneho pozorovania idú cestou zaangažovanosti.