O organizácii

Bratislavská arcidiecézna charita je účelové zariadeni cirkvi. Poskytuje sociálne a zdravotnícke služby s cieľovou skupinou seniori a duševne chorí, poradenstvo, interné vzdelávanie. má záujem na získanie dobrovoľníkov na vychádzky so seniormi, rozhovora, hry, tvorivosť. okrem toho hľadá dobrovoľníkov na dokončovanie výrobkov, ktoré ponúka na rôznych podujatiach, reprezentujúcich organizáciu.