Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Kontaktná osoba:
Dávid Richter
richter@amavet.sk

Adresa:
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Hagarova 4 831 52 Bratislava
Tel. č.:
421948345177
Web:

O organizácii

AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku je mimovládna, nezisková, záujmová a 
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež. Založená bola v roku 1990, dnes pracuje vo viac ako 
50 kluboch po celom Slovensku. V AMAVETe je evidovaných viac ako 4000 aktívnych členov, 
ktorí pracujú v oblastiach astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, modelárstva, 
vied o Zemi a rôznych iných vedných disciplín.