O organizácii

Organizácia Deti Dunaja pomáha opusteným, týraným, či inak hendikepovaným deťom už od roku 2002. Tento rok sme sa rozhodli začať nový projekt pre deti z detských domovov po celom Slovensku. Prostredníctvom dobrovoľníkov by sme chceli deti hravou formou vzdelávať hlavne v oblasti financií a popritom rozvíjať ich osobnosť, upevňovať identitu a pomáhať im pri vytváraní hodnotového rebríčka. V prípade záujmu o bližšie informácie o projekte kontaktujte koordinátora na e-mailovej adrese b.drobova@gmail.com