O organizácii

Občianske združenie Ain Karim vzniklo 18. júna 2007. Momentálne ho tvorí 12 členov a asi dvadsaťpäť dobrovoľníkov. Viacerí sa pýtajú, čo znamená pomenovanie Ain Karim, preto ponúkame krátke vysvetlenie. Ain Karim je mestečko neďaleko Jeruzalema, v ktorom sa podľa kresťanskej tradície stretli dve ženy, obidve v komplikovanej a neobvyklej situácii: Alžbeta, ktorá bola v zrelom veku, považovaná za neplodnú a neskôr porodila Jána Krstiteľa a Mária, chudobná mladá deva, ktorá priviedla na svet Ježiša. Ain Karim je teda miestom stretnutia sa ľudí všetkých generácií: dieťa, dospelý a starší človek. Zdalo sa nám to symbolické aj pre názov nášho združenia, keďže našou víziou a snom je vybudovať Dom prijatia ako miesto stretnutia, miestom domova a uzdravenia pre všetkých ľudí bez rozdielu. Ľudí, ktorí sa ocitli v krízových životných situáciách i pre tých, ktorí túžia po hodnotnejšom a zmysluplnejšom živote.